Zwroty i reklamacje zamówień

Jak rozpatrujemy reklamacje?

 1. Dbamy o jakość naszych mebli i akcesoriów, dlatego zwracamy szczególną uwagę na to, aby dostarczyć Tobie produkty wolne od wad. Jeżeli zauważysz usterkę w trakcie ich użytkowania, koniecznie poinformuj nas o tym. Razem rozwiążemy Twój problem.
 2. Jeśli chcesz zgłosić reklamację, w pierwszej kolejności zwróć się do nas. Napisz do naszej koleżanki Darii na adres zamowienia@borcas.eu lub zadzwoń pod numer +48 882 416 703. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na końcu tej podstrony. Opowiedz co się stało z produktem i dlaczego chcesz zgłosić reklamację. Daria prawdopodobnie poprosi Ciebie o podesłanie zdjęć z wadami produktu. W taki sposób będzie nam łatwiej rozwiązać powstały problem.
 3. Odsyłasz do nas produkt? Pamiętaj o załączeniu karty gwarancyjnej, która dołączona jest do każdego produktu. Niezależnie od tego, czy został nabyty w naszym sklepie online, czy w showroomie.
 4. Reklamację rozpatrujemy przez 14 dni kalendarzowych, analizując Twoje zgłoszenie.
 5. Każdy produkt ma aż 24-miesięczną gwarancję, a szczegóły opisane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do zamówienia.

Jak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy?

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ustęp 4, 5 i 8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 28 ustawy) termin do odstąpienia od umowy liczony jest od:

  – daty otrzymania przez konsumenta rzeczy (towaru) w przypadku sprzedaży jednego towaru;
  – daty otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części
  – w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;- daty otrzymania przez konsumenta pierwszej z rzeczy (towaru)
  – w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
  – dnia zawarcia umowy – dla pozostałych umów.

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu produktu wykonanego na zamówienie. Meble wykonane na zamówienie to produkty, które zostały zmodyfikowane na życzenie Klienta i różnią się od oferowanych podstawowych wersji produktu przez Sprzedawcę.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Borcas Kinga Smardz Gawłowska Ostrów Wielkopolski 63-400 ul Krotoszyńska 35 B02 lok.6 adres tel. 503 897 064 e-mail info@borcas.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonym w załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (o ile takie usługi Sprzedawcy w ogóle oferuje), zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

Skontaktuj się z nami

W przypadku zaistniałego problemu skorzystaj z formularza kontaktowego lub też wybierz inną metodę kontaktu z nami:

📱 +48 503 897 064

📩 zamowienia@borcas.eu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.