Cele i efekty realizacji projektu

Celem realizacji projektu dla polskiej marki BORCAS jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych przyczyni się do umocnienia pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży meblarskiej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 491 100,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 417 435,00 PLN